BU NEWS

ข่าวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

Filter:
# Subject Send Date
Page 9 of 67
161 ประชุมหารือด้านความร่วมมือ กับ สวทน. และสวทช. 14 September 2016
162 ผลงานวิจัยที่ช่วยในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์สังคม 13 September 2016
163 มอบทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น เรียนฟรี BUSEM 09 September 2016
164 การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 07 September 2016
165 Creative Morning; Weird 05 September 2016
166 มอบทุนการศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 02 September 2016
167 ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 01 September 2016
168 หารือแนวทางความร่วมมือ 31 August 2016
169 MOU กับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 31 August 2016
170 มอบวุฒิบัตรผู้ประกอบการใหม่ 31 August 2016
171 พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 29 August 2016
172 ม.กรุงเทพลงพื้นที่ 29 August 2016
173 จับมือ SIPA สร้างเครือข่าย Digital Startup 25 August 2016
174 สอบคุณวุฒิวิชาชีพ LOGISTICS 24 August 2016
175 ขอเชิญชมนิทรรศการ “เขิน” (kĕrn) โดย คุณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 19 August 2016
176 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท 11 August 2016
177 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา 11 August 2016
178 พิธีปิด ASP 2016 03 August 2016
179 เปิดตัวนิตยสาร M'se Magazine ฉบับปฐมฤกษ์ 02 August 2016
180 ขอบคุณมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ 01 August 2016