BU PRIDE

Filter:
# Subject Send Date
Page 10 of 20
181 ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน 27 March 2015
182 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 27 March 2015
183 ชนะเลิศโต้วาทีอุดมศึกษา 27 March 2015
184 เด็กฟิล์มเจ๋ง คว้ารางวัลหนังสั้นมหัศจรรย์เมืองไทย 24 March 2015
185 3 รางวัล การจัดดอกไม้ 02 March 2015
186 5 นักศึกษาคว้า 3 รางวัล ระดับประเทศ 24 February 2015
187 แต่งตั้งเป็น กรรมการและอนุกรรมการ 19 February 2015
188 แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 13 February 2015
189 รางวัลระดับที่ 1 13 February 2015
190 รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558 09 February 2015
191 นักศึกษาคณะบัญชีคว้า TISCO Young Financial Planner 2 04 February 2015
192 แสดงความยินดี ผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม 27 January 2015
193 เด็กนิเทศฯ สุดเทพ คว้ารางวัลชนะเลิศ 22 January 2015
194 Distinguished Paper Award 19 January 2015
195 เด็กนิเทศฯ เจ๋ง คว้า 6 รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 10 13 January 2015
196 แต่งตั้งอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 16 December 2014
197 Best School Buildings 09 December 2014
198 เด็กนิเทศฯ สุดเจ๋งคว้า 2 รางวัล Thai PBS Young Journalist 03 December 2014
199 อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ฯ 01 December 2014
200 เด็กนิเทศฯ โชว์ของคว้า 2 รางวัล Dutch Mill 4in1 AD Contest 26 November 2014