มุ่งหน้าสู่แอดมิชชั่นใหม่ : โอกาสทางการศึกษา หรืออนาคตที่เปลี่ยนไป