ขอเชิญชวนร่วมสรงน้ำพระพุทธสุรัตนมุนี (หลวงพ่อเพชร)