• เงินสดใส่ตู้รับเงินหรือใส่ซองนำส่งได้ที่ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท > สำนักงานอธิการบดี อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น ๑๐ วิทยาเขตรังสิต > สำนักงานอธิการบดี อาคาร A7 ชั้น ๑ สำหรับผู้ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท ขึ้นไป จะได้รับพระซุ้มเรือนแก้ว (พระขุนแผน) *จำนวนจำกัด* กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ……….……………………………………………… ๐๗.๓๐ น. - ออกเดินทางจากวิทยาเขตกล้วยน้ำไท ๐๘.๓๐ น. - ออกเดินทางจากวิทยาเขตรังสิต ๐๙.๓๐ น. - ถึงวัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๐.๐๐ น. - พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ๑๑.๐๐ น. - พิธีถวายภัตตาหารเพล - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ๑๒.๓๐ น. - แวะซื้อของฝาก ณ ตลาดน้ำอโยธยา ๑๔.๐๐ น. - เดินทางกลับ " /> • เงินสดใส่ตู้รับเงินหรือใส่ซองนำส่งได้ที่ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท > สำนักงานอธิการบดี อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น ๑๐ วิทยาเขตรังสิต > สำนักงานอธิการบดี อาคาร A7 ชั้น ๑ สำหรับผู้ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท ขึ้นไป จะได้รับพระซุ้มเรือนแก้ว (พระขุนแผน) *จำนวนจำกัด* กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ……….……………………………………………… ๐๗.๓๐ น. - ออกเดินทางจากวิทยาเขตกล้วยน้ำไท ๐๘.๓๐ น. - ออกเดินทางจากวิทยาเขตรังสิต ๐๙.๓๐ น. - ถึงวัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๐.๐๐ น. - พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ๑๑.๐๐ น. - พิธีถวายภัตตาหารเพล - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ๑๒.๓๐ น. - แวะซื้อของฝาก ณ ตลาดน้ำอโยธยา ๑๔.๐๐ น. - เดินทางกลับ " /> ขอเชิญบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

ขอเชิญบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560