เด็กมนุษย์ฯ ไอเดียเก๋ชนะใจกรรมการประกวดแผนได้ที่ 1