3 สาวมนุษยศาสตร์ฯ โชว์ฝีมือคว้า 8 รางวัล TICC’2017