วันพฤหัสบดีที่ 9 - วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 : เปิดตัว 3 หลักสูตรดิจิทัล