วันเสาร์ที่ 1 - วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : "น้องมิ้น" พาเที่ยวสิงคโปร์