วันพุธที่ 5 - วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : หลักสูตรสร้างความมั่นคง