วันที่ศุกร์ที่ 7 - วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 : เรียนแล้วรวย...