วันพุธที่ 12 - วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : จับมือสร้างผู้ประกอบการ