วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 : BU เจ้าภาพ E Sport