วันพุธที่ 2 - วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : ท่องเที่ยว BU ชนะเลิศ