วันเสาร์ที่ 5 - วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 : BU จัดละครแสงเทียน