วันพุธที่ 9 - วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ม.กรุงเทพประกาศชัด วารสารศาสตร์ไม่ยุบ