วันพฤหัสบดีที่ 12 - วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 : BU เปิดตัวนวัตกรรมกล้วยน้ำไท