วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 : ม.กรุงเทพ ร่วมเสนอผลงาน "วาดด้วยรัก ภักดิ์ด้วยใจ"