วันพุธที่ 1 - วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 : เด็ก BU สร้างแบรนด์ไอเดียเก๋