วันศุกร์ที่ 24 - วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 : แห่งแรกของไทย ม.กรุงเทพ เปิดหลักสูตรอีเว้นท์และไมซ์ ในคณะนิเทศฯ