วันเสาร์ที่ 16 - วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 : BU บุกดอย สานต่อ...งานพ่อทำ