วันเสาร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : หลักสูตรดิจิทัลยุค 4.0

 

universitynews 9999

สรุปข่าวประจำวันเสาร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560

Sent Date: Monday, 13 March 2017  | Share on Facebook 
01

ข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

dalinewslogo217-77-01
 bullet-1หลักสูตรดิจิทัลยุค 4.0
 bullet-1ข่าวอื่นๆ
3

ข่าวมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

bullet-1CU: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bullet-1TU: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bullet-1KMITL: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bullet-1KMUTT: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
bullet-1RU: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
bullet-1MU: มหาวิทยาลัยมหิดล
bullet-1NIDA: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวมหาวิทยาลัยของเอกชน

bullet-1RSU: มหาวิทยาลัยรังสิต
bullet-1SPU: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
bullet-1UTCC: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านไม่สามารถเปิดอีเมล์ฉบับนี้ได้โปรดคลิกที่นี่
This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser

Copyright © 2012 Department of Corporate Communications, 
Corporate Strategic Planning and Communications Division, Bangkok University.