วันศุกร์ที่ 24 - วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 : แห่งแรกของไทย ม.กรุงเทพ เปิดหลักสูตรอีเว้นท์และไมซ์ ในคณะนิเทศฯ

Print
Untitled Document
universitynews 9999

สรุปข่าวประจำวันศุกร์ที่ 24 - วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

Sent Date: Tuesday, 28 November 2017  | Share on Facebook 
001

ข่าวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

thairath logo
bullet-1แห่งแรกของไทย ม.กรุงเทพ        เปิดหลักสูตรอีเว้นท์และไมซ์        ในคณะนิเทศฯ
bullet-1ข่าวอื่นๆ
003

ข่าวมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

bullet-1CU: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bullet-1TU: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bullet-1KMITL: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bullet-1KMUTT: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
bullet-1MU: มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวมหาวิทยาลัยของเอกชน

bullet-1RSU: มหาวิทยาลัยรังสิต
bullet-1SPU: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
bullet-1UTCC: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หากท่านไม่สามารถเปิดอีเมล์ฉบับนี้ได้โปรดคลิกที่นี่
This email contains graphics, so if you don't see them,view it in your browser

Copyright © 2012 Department of Corporate Communications, 
Corporate Strategic Planning and Communications Division, Bangkok University.

Add commentAnti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA
You didn't specify KeyCAPTCHA plugin settings in your Joomla backend.