BU HOT NEWS

ข่าวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

Filter:
# Subject Send Date
Page 7 of 66
121 คณะนิเทศศาสตร์รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” 11 October 2016
122 อนาคตจะเลอค่า ถ้าภาษาอังกฤษดีและมีคุณธรรม 10 October 2016
123 ดนตรีกับอุดมการณ์ 07 October 2016
124 BU E-Sport 07 October 2016
125 คณะเทคโนโลยีฯ MOU บริษัทการีนา ออนไลน์ 03 October 2016
126 ม.กรุงเทพ จับมือพันธมิตรลงนาม MOU หนุนเยาวชนไทยผลิตต้นแบบ ธุรกิจสร้างสรรค์ 03 October 2016
127 กีฬาภายใน “Creative Freedom of Thought” 30 September 2016
128 มอบทุนการศึกษาสุดยอดเยาวชน 30 September 2016
129 เปิดศูนย์หนังสือจีน (China Book Center) 30 September 2016
130 Best Practice และประชุมระดับนานาชาติ 29 September 2016
131 Creativity Integrity Workshop 28 September 2016
132 BU-MAYA 28 September 2016
133 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2559 26 September 2016
134 2 ผลงาน 2 ศิลปิน 20 September 2016
135 พิธีสมโภชหอพระพุทธสุรัตนมุนี 15 September 2016
136 ประชุมหารือด้านความร่วมมือ กับ สวทน. และสวทช. 14 September 2016
137 ผลงานวิจัยที่ช่วยในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์สังคม 13 September 2016
138 มอบทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น เรียนฟรี BUSEM 09 September 2016
139 การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 07 September 2016
140 Creative Morning; Weird 05 September 2016