BU HOT NEWS

ข่าวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

Filter:
# Subject Send Date
Page 5 of 63
81 2 ผลงาน 2 ศิลปิน 20 September 2016
82 พิธีสมโภชหอพระพุทธสุรัตนมุนี 15 September 2016
83 ประชุมหารือด้านความร่วมมือ กับ สวทน. และสวทช. 14 September 2016
84 ผลงานวิจัยที่ช่วยในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์สังคม 13 September 2016
85 มอบทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น เรียนฟรี BUSEM 09 September 2016
86 การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 07 September 2016
87 Creative Morning; Weird 05 September 2016
88 มอบทุนการศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 02 September 2016
89 ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 01 September 2016
90 หารือแนวทางความร่วมมือ 31 August 2016
91 MOU กับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 31 August 2016
92 มอบวุฒิบัตรผู้ประกอบการใหม่ 31 August 2016
93 พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 29 August 2016
94 ม.กรุงเทพลงพื้นที่ 29 August 2016
95 จับมือ SIPA สร้างเครือข่าย Digital Startup 25 August 2016
96 สอบคุณวุฒิวิชาชีพ LOGISTICS 24 August 2016
97 ขอเชิญชมนิทรรศการ “เขิน” (kĕrn) โดย คุณสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 19 August 2016
98 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท 11 August 2016
99 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา 11 August 2016
100 พิธีปิด ASP 2016 03 August 2016