ขอแสน Like เทใจเชียร์เด็ก’ถาปัตย์ ชิงขวัญใจมหาชน THESIS OF THE YEAR 2017