นักวางแผนการเงินและการลงทุนกับหลักสูตรสร้างความมั่งคั่ง ที่ห้ามพลาด