BU HOT NEWS

ข่าวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

Filter:
# Subject Send Date
Page 5 of 63
81 กีฬาภายใน “Creative Freedom of Thought” 30 September 2016
82 มอบทุนการศึกษาสุดยอดเยาวชน 30 September 2016
83 เปิดศูนย์หนังสือจีน (China Book Center) 30 September 2016
84 Best Practice และประชุมระดับนานาชาติ 29 September 2016
85 Creativity Integrity Workshop 28 September 2016
86 BU-MAYA 28 September 2016
87 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2559 26 September 2016
88 2 ผลงาน 2 ศิลปิน 20 September 2016
89 พิธีสมโภชหอพระพุทธสุรัตนมุนี 15 September 2016
90 ประชุมหารือด้านความร่วมมือ กับ สวทน. และสวทช. 14 September 2016
91 ผลงานวิจัยที่ช่วยในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์สังคม 13 September 2016
92 มอบทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น เรียนฟรี BUSEM 09 September 2016
93 การจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 07 September 2016
94 Creative Morning; Weird 05 September 2016
95 มอบทุนการศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 02 September 2016
96 ครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 01 September 2016
97 หารือแนวทางความร่วมมือ 31 August 2016
98 MOU กับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 31 August 2016
99 มอบวุฒิบัตรผู้ประกอบการใหม่ 31 August 2016
100 พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 29 August 2016