BU PRIDE

Filter:
# Subject Send Date
Page 6 of 19
101 ผลงานวิชาการ 26 November 2015
102 แต่งตั้งประธาน/กรรมการ 26 November 2015
103 คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชย เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อปี 3 09 November 2015
104 ตัวแทนเยาวชนไทยสัมมนาผู้นำนักศึกษา 04 November 2015
105 คณะทำงานพิจารณารางวัลบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ สสอท. 27 October 2015
106 คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 26 October 2015
107 นศ. มนุษยศาสตร์ฯ ชนะเลิศเรียงความภาษาจีน 16 October 2015
108 Young Talent นศ.ศิลปกรรมฯ แชมป์ TIFA 2015 15 October 2015
109 ที่ปรึกษาและกรรมการ 14 October 2015
110 รางวัลชมเชย BIG Toy Design Innovation 2015 12 October 2015
111 แสดงความยินดี 09 October 2015
112 รางวัลชมเชยสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา 05 October 2015
113 ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์แสดงงาน TIDE 2015 02 October 2015
114 คว้ารองอันดับ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน 24 September 2015
115 รองอันดับ 1 Miss Thailand World 2015 21 September 2015
116 นักศึกษามนุษยศาสตร์ฯ คว้า 3 รางวัลระดับนานาชาติ 21 September 2015
117 แสดงความยินดี 17 September 2015
118 รางวัลชมเชย 10 September 2015
119 รองชนะเลิศเหรียญทองแดง เพชรยอดมงกุฎ 09 September 2015
120 รางวัลลูกตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2558 03 September 2015