BU PRIDE

Filter:
# Subject Send Date
Page 9 of 19
161 ผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน 27 March 2015
162 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 27 March 2015
163 ชนะเลิศโต้วาทีอุดมศึกษา 27 March 2015
164 เด็กฟิล์มเจ๋ง คว้ารางวัลหนังสั้นมหัศจรรย์เมืองไทย 24 March 2015
165 3 รางวัล การจัดดอกไม้ 02 March 2015
166 5 นักศึกษาคว้า 3 รางวัล ระดับประเทศ 24 February 2015
167 แต่งตั้งเป็น กรรมการและอนุกรรมการ 19 February 2015
168 แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 13 February 2015
169 รางวัลระดับที่ 1 13 February 2015
170 รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558 09 February 2015
171 นักศึกษาคณะบัญชีคว้า TISCO Young Financial Planner 2 04 February 2015
172 แสดงความยินดี ผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม 27 January 2015
173 เด็กนิเทศฯ สุดเทพ คว้ารางวัลชนะเลิศ 22 January 2015
174 Distinguished Paper Award 19 January 2015
175 เด็กนิเทศฯ เจ๋ง คว้า 6 รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 10 13 January 2015
176 แต่งตั้งอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 16 December 2014
177 Best School Buildings 09 December 2014
178 เด็กนิเทศฯ สุดเจ๋งคว้า 2 รางวัล Thai PBS Young Journalist 03 December 2014
179 อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ฯ 01 December 2014
180 เด็กนิเทศฯ โชว์ของคว้า 2 รางวัล Dutch Mill 4in1 AD Contest 26 November 2014