เด็กมนุษยศาสตร์ฯ ฉุดไม่อยู่อวดฝีมือไกลถึงสหรัฐอเมริกา