ฝีมือสร้างสรรรค์คว้า 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ