เปิดศึกสถาบันการศึกษา การรบพุ่งระหว่าง ม.รัฐ ม.เอกชน และ ม.ต่างชาติ