เตรียมตัวเร่งเครื่องเดินหน้า ฝ่าวิกฤติสถาบันการศึกษาไปด้วยกัน