UNIVERSITY NEWS UPDATE

ข่าวของมหาวิทยาลัยที่ลงในสื่อต่างๆ

Filter:
# Subject Send Date
Page 4 of 43
61 วันอังคารที่ 20 - วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 : พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา 21 September 2016
62 วันเสาร์ที่ 17 - วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 : เถ้าแก่น้อย...ยุคเจนวาย! 19 September 2016
63 วันพฤหัสบดีที่ 15 - วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 : มนต์เสน่ห์ของกล้องฟิล์ม 16 September 2016
64 วันอังคารที่ 13 - วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 : เจียระไนเพชรเด็ก ม.ปลาย 14 September 2016
65 วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 : สร้างผู้ประกอบการวัยรุ่น 12 September 2016
66 วันอังคารที่ 6 - วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 : แว่นตาฟ้าใสเพื่อชุมชน 07 September 2016
67 วันเสาร์ที่ 3 - วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 : ชีวิตอาสาสมัครไม่ธรรมดา 05 September 2016
68 วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 : มอบทุนพัฒนาภาษา 02 September 2016
69 วันอังคารที่ 30 - วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 : ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 31 August 2016
70 วันเสาร์ที่ 27 - วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 29 August 2016
71 วันอังคารที่ 23 - วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 : สร้างเครือข่าย Digital Startup 26 August 2016
72 วันเสาร์ที่ 20 - วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 : บุกขยายความร่วมมือ 22 August 2016
73 วันพฤหัสบดีที่ 18 - วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 : ลงนามความร่วมมือ 19 August 2016
74 วันอังคารที่ 16 - วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 : ลูกกตัญญู 17 August 2016
75 วันศุกร์ที่ 12 - วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 16 August 2016
76 วันอังคารที่ 9 - วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 : ลงนามความร่วมมือ 10 August 2016
77 วันเสาร์ที่ 6 - วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 : สุดยอดว่าที่ศิลปินมือหนึ่ง 08 August 2016
78 วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 : ASP มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 05 August 2016
79 วันอังคารที่ 2 - วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 : Asia Summer Program 2016 03 August 2016
80 วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม - วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 : เด็กเด็ดเด็ด 01 August 2016