วันอังคารที่ 31 มกราคม - วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 : นิทรรศการ ผลงานนักศึกษา