วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 : "แสงเทียน The Candlelight Blues"