วันเสาร์ที่ 4 - วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 : ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย