วันพฤหัสบดีที่ 9 - วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ดันธุรกิจรุกสู่โลกดิจิตอล