วันเสาร์ที่ 18 - วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : "แสงเทียน The Candlelight Blues"