วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 : เปิดตัว 3 หลักสูตรดิจิทัล