วันเสาร์ที่ 1 - วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 :"เสื้อบอกสี" เพื่อผู้พิการ แฟชั่น ฟอร์ แชร์ริ่ง