วันเสาร์ที่ 22 -วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 : พิธีประสาทปริญญาบัตร