วันอังคารที่ 25 - วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 : มกท ร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"