วันเสาร์ที่ 6 - วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 : มกท ล่องเรือเรียนรู้กรุงเทพ