วันอังคารที่ 16 - วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 : BUSEM ออกรายการคัมภีร์วิถีรวย