วันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 : Transform ธุรกิจ เพื่อพิชิตการเปลี่ยนแปลง