วันอังคารที่ 30 - วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 : ม.กรุงเทพมอบแว่นตา