วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 : นักศึกษา ม.กรุงเทพรับรางวัล