วันเสาร์ที่ 3 - วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน2560 : นักวางแผนการเงินและการลงทุน